Sabtu, 11 Maret 2017

Syekh Penguron Caruban

Syekh  Penguron Caruban 
SUTEJA IBNU PAKAR

Tiap thariqat mempunyai syaikh, upacara ritual, dan bentuk dzikir sendiri. . Seorang syaikh atau mursyid akan memberikan petunjuk kepada para murid mengenai latihan-latihan dalam melakukan zikir, wirid, dan do’a, untuk mengobati penyakit  hati dan memperbaiki penyakit jiwa. 

Syaikh/Guru dalam penguron Caruban Krapyak Kaprabonan di sebut Syaikh atau Mursyid. Setiap mursyid dalam tarekat syatariyah harus mempunyai silsilah yang berantai sampai kepada Nabi Muhammad saw dan mempunya syarat-syarat tertentu, hal ini tujuannya adalah demi terpeliharanya kemurnian ajaran tarikat dan terpeliharanya dari pemalsuan. Disamping silsilah tersebut, seorang mursyid baru boleh dianggap cakap untuk memimpin dan mengajar apabila sudah mempunyai ijazah (perijinan) dari syaikh yang diatasnya. Ijazah ini biasanya surat keterangan yang memberikan kekuasaan kepadanya supaya murid tiadak tersesat dijalan.


Tidak mengherankan kalau mempelajari ajaran  tasawuf disitu ada  pula soal  pendidikan akhlak dan pendidikan mental. Sejarah telah membuktikan  bahwa  kaum sufi   yang memiliki akhlak dan kesehatan jiwa (Shin-hian  Al nafs)  yang tinggi.  Hal itu dapat dicapai karena ajaran tasawuf  berhubungan erat dengan soal akhlak dan kejiwaan,  malah dapat  dikatakan bahwa tasawuf adalah fitrah manusia yang mengarahan jiwanya kepada amal yang baik  dan pendekatan diri kepada Allah. 

Share

& Comment

0 komentar:

 

Copyright © 2017 Sutejo Ibnu Pakar™

Support by Free Knowledge Templatelib.