Sabtu, 11 Maret 2017

ETIKA MURID TAREKAT

ETIKA MURID TAREKAT
SUTEJA IBNU PAKAR
Empat perilaku lahiriah   adalah: menjalankan perintah mursyid  meskipun tampak jelas berbeda dengan pendirian murid.  Kedua, menjauhi apa saja yang dilarang oleh mursyid. Ketiga, bersikap tenang dan penuh hormat ketika sedang berhadap-hadapan dengan mursyid. Keempat, selalu menghadiri majlis sang  mursyid.    Sedangkan empat perilaku batiniah itu adalah meyakini sepeneuh hati kesempurnaan sang mursyid (syaykh) karena keahliannya dan penguasannya terhadap ilmu syari’at dan hakikat. Kedua, memuliakan dan menjaga kemuliaan  mursyid dan selalu mencintainya dengan ikhlas. Ketiga, tidak memiliki keinginan menyamai kepandaian atau kehormatan yang dimiliki syaykh. Keempat, tidak memiliki keinginan hendak berpindah atau memasuki tarekat lain. 
Adapun ketentuan yang harus dijalani dalam pergaulan dengan sesama ikhwan  atau anggota tarekat adalah menjaga kemuliaan sesama ikhwan  dimanapun dan kapanpun. Kedua, mau memberikan nasihat dan petunjuk kepada sesama ikhwan yang membutuhkan. Ketiga, selalu bersikap tawadhu’  dan rela melayani sesama ikhwan. Keempat, meyakini kesucian dan kesemprunaan sesama ikhwan  serta tidak pernah merendahkan walaupun secara lahiriah tampak ada kekurangan. 

Share

& Comment

0 komentar:

 

Copyright © 2017 Sutejo Ibnu Pakar™

Support by Free Knowledge Templatelib.