Selasa, 21 Maret 2017

ALAM CIPTAAN ALLAH

ALAM CIPTAAN ALLAH
sutejo ibnu pakar

CIPTAAN ALLAH [1]
’Alam al-Khalq,  dapat dikenali dengan indra
’Alam al-Malakut, dapat dikenali dengan ilmu 
’Alam al-Jabarut, dapat dikenali dengan  bashirah  dan ma’rifat.

ALAM CIPTAAN ALLAH[2]
Alam al-Mulk disebut  ‘alam Syahadah atau jasmani
‘Alam al-Malakut disebut  ‘alam al-Ghoyb atau alam arwah
‘Alam al-Jabarut disebut ‘alam al-Asma’ wa al-Shifat
(wujud pokok dan  azali)

EKSISTENSI ALAM CIPTAAN ALLAH[3]
1.     Syahadah wujudiyah (nyata dan ada)
2.     Gaib
2.1.  Ghaib wujudi (terpisah dari alam manusia)
2.2.    Ghaib ‘adami (gaib secara mutlak)[1] Ibn al-‘Arabi, Fushuh al-Hikam,  hal. 286
[2] Ibn al-‘Arabi, Rasail ibn ‘Arabi,  hal. 525
[3] al-Jiyli, ‘Abdul Karim,  al-Insan al-Kamil fi Ma’rifat al-Awail wa al-Awakhir,  hal. 99

Share

& Comment

0 komentar:

 

Copyright © 2017 Sutejo Ibnu Pakar™

Support by Free Knowledge Templatelib.