Minggu, 12 Maret 2017

al-Insân al-Kâmil

al-Insân al-Kâmil
suteja ibnu pakar

Manusia sempurna atau al-Insân al-Kâmil merupakan miniatur dan realitas ketuhanan dalam tajalli-Nya pada jagat raya.  Ia merupakan cermin dari esensi Tuhan. Jiwanya adalah gambaran al-Nafs al-Kullîyah. Kesempurnaannya disebabkan oleh karena pada dirinya Tuhan ber-tajalli secara sempurna melalui hakikat  atau nur Muhammad.   Allah menampakkan diri pada  Nur Muhammad yang mewujud dalam diri para  nabi dan wali yang pada puncaknya adalah Rasulullah Muhammad SAW, karena dalam diri beliau ada unsur al-Haqq (lâhût) dan juga unsur al-Khalq (nâsût).   Ia merupakan wadah tajalli  Tuhan yang paripurna, dan merupakan makhluk paling pertama diciptakan Tuhan. Ruh Muhammad adalah awal dari segala penciptaan dan dialah penampakkan Allah, baik bentuk maupun esensinya.  Dialah puncak kesempurnaan kualitas karena  ia memantulkan keseluruhan nama dan sifat-sifat Allah secara sempurna. Dialah sebab penciptaan dan sebab terpeliharanya alam semesta.


Share

& Comment

0 komentar:

 

Copyright © 2017 Sutejo Ibnu Pakar™

Support by Free Knowledge Templatelib.