Senin, 04 April 2016

Fatwa Imam al-Dasuqi

Fatwa Imam al-Dasuqi  kepada para pengikutnya: Seseorang  yang memperoleh kecukupan tetapi bukan dari hasil usahanya sendiri, dia bukan termasuk golongan kami. Imam Ahmad bin Abu al-Husain al-Rifa’i  berkata kepada para muridnya: keindahan tasawuf  itu karena kemampuanm mencukupi dirimu dan keluargamu, sebelum engkau melaksanakan tugas pokok seorang murid yaitu wirid dan dzikir. Ketika ditanya persoalan kasab Imam al-Junaid berkata : sesungguhnya Allah membenci hamba-Nya yang menyia-nyiakan waktunya dengan ursan agama dan duniawi. Ibrahim bin Adham berkata: tawakkal-mu kepada Allah sama sekali tidak akan berkurang lantaran usaha kerasmu mendapatkan kekayaan.[1][1] Al-Qarni, ‘Abd. Al-Hafidz arghali ‘Ali, al-Tashawwuf wa al-Hayat al-‘Ashriyah,  Kairo, al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1984, h. 95

Share

& Comment

0 komentar:

 

Copyright © 2017 Sutejo Ibnu Pakar™

Support by Free Knowledge Templatelib.