Rabu, 13 April 2016

AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH

AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH
Ahlussunnah wal Jama’ah  adalah Ummat Nabi Muhammad yang amaliah dan ibadahnya mengikuti Rosullah SAW, dan sahabat-sahabatnya, dan tabi’in (murid dr sahabat Nabi), dan tabi’it tabi’in (murid dari murid-murid sahabat Nabi SAW).
BIDANG ‘AQIDAH/KEIMANAN
Mengikuti Imam Abu Hasan al-Sya’ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi
Cirinya :
Mendahulukan wahyu (al-Quran dan al-Sunnah) daripada hasil pemikiran manusia
BIDANG HUKUM (FIQH)/IBADAH LAHIRIAH
Mengikuti salah satu dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.
Cirinya :
Mendahulukan wahyu (al-Quran dan al-Sunnah) kemudian ijtihad imam madzhab (seperti qiyas, ijma’, mashlahat al-Mursalah)
BIDANG AKHLAK/TASAWWUF (IBADAH BATINIAH)
Mengikuti Metode Imam al-Junayd al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali
Cirinya:

Memadukan syari’at dan haqiqat. Menjadikan syari’at sebagai sandaran dan  hakim (penentu benar salah) bagi amaliah batin. Tidak menganut faham wahdat al-Wujud  atau al-Ittihad  atau al-Hulul (manunggaling gusti kawula)

Share

& Comment

0 komentar:

 

Copyright © 2017 Sutejo Ibnu Pakar™

Support by Free Knowledge Templatelib.