Rabu, 09 Maret 2016

SUFI WANITA

1. MU’ADZAH AL-‘ADAWIYAH
2. RABI’AH AL-‘ADAWIYAH
3. MAHIDAH AL-QURASYIYAH
4. ‘AISYAH BINTI JA’FAR AL-SHADIQ (W. 145 H.)
5. AMROAH RIYAH AL-QISIY
6. FATHIMAH AL-NASYSABURI (W. 223 H.)
7. RABI’AH BINTI ISMA’IL
8. UMMU HARUN
9. ‘AMROH AWRAH HABIB
10. UMMAH AL-JALIL
11. ‘UBAIDAH BINTI ABU KILAB
12. HUFAIRAH AL’ABIDAH
13. SYA’RANAH
14. AMINAH AL-RAMLIYAH
15. MANFUSAH BINTI ZAYD BIN ABU AL-FAWARIS

16. NAFISAH BINTI AL-HASAN BIN ZAYD AL-HASAN BIN ‘ALI (145-208 H.) 

Share

& Comment

0 komentar:

 

Copyright © 2017 Sutejo Ibnu Pakar™

Support by Free Knowledge Templatelib.