Minggu, 06 Maret 2016

SUFI-SUFI TERSESAT

                                                          SUFI-SUFI TERSESAT
                                                                           oleh: 
                                                                sutejo ibnu pakar
. 1. Kaum sufi yang tergolong kelompok terpedaya syaitan adalah mereka yang tergoda oleh perhiasaan dan ketenaran. Keterpedayaan meraka terekspresikan dalam cara-cara meraka berpakaian, bertindak, bertutur kata,  simbol, dan terminologi yang mereka pergunakan. Bahkan tata cara mereka beribadah yang mengutamakan penampilan dan keselahean lahiriah. Sementara mereka menyukai hal-hal haram dan syubhat, dan gemar mendatangi penguasa dengan harapan mendapatkan keuntungan material .
2. Para sufi yang merasa diri mereka  baik, tidak mau menjauhi maksiat lahiriah, tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh syara’, dan tujuan hidupnya adalah kenikmatan materi (hedonism).
3. Sufi yang  mengklaim dikri mereka dikaruniai ilmu al-Mukasyafah, dapat musyahadahdengan Allah, dan wushul (al-Hulul, al-Ittihad, wihdat al-Wujud, manunggaling kawulo Gusti).
4. Sufi yang mengkalim dirinya telah mencapai maqam zuhd, tawakkul, ridha’ danmahabbah (hanya mencintai Allah). Mereka, dengan imajinasi, merasa secara totalitas mencintai Allah sementara hawa nafsu mereka mendorong mereka menjauhi perintah Allah.
5. Kelompok sufi yang menyibukkan diri dengan laku mujahadah dan penyempurnaan akhlak, dan pensucian jiwa secara berlebihan. Sementara di satu sisi mereka masih suka mencari-cari kelemahan orang lain. Mereka, justru melupakan Allah al-Khaliq.

6. Diantara sufi ada kelompok-kelompok yang sengaja menelurusi jalan menuju Allah (suluk), merasa diri telah mencapai maqam ma’rifat dan sangat bangga diri dengan tema-tema ma’rifat, al-Ittihad, al-Hulul.

Share

& Comment

0 komentar:

 

Copyright © 2017 Sutejo Ibnu Pakar™

Support by Free Knowledge Templatelib.